המפה והסבר על שלושת תכני היסוד

הרחבה- שלושת תכני היסוד: התמקדות , אינטליגנציה חיובית, יסודות רוח

להעמקה בתכני המפה, הייישום בחיי היומיום, והרחבה על התיאוריה- בספר "פרח לך"- שבקרוב יהיה זמין