שמש בדרך ללמוד להיות שמש, המאירה את הדרך עם קרניים מלטפות

הנחיה 7 – יד מנחמת

מטרה: הגדלת האמפתיה הפנימית, והגדלת תחושת המסוגלות להתמודד עם מה שישנו, ואת היכולת לשמור על יציבות גם בתוך סערות החיים.

תיאור ההנחיה:

נבצע בדיקה פנימית של מה שישנו בחיינו כעת, המעסיק אותנו, והיכן זה ממוקם בגוף. נארח חברה לתחושה הגופנית הפנימית המתהווה. נשים לב לסמנטיקה (השפה), ונראה איך שינוי בשפה מביא לשינוי בחוויה.


נבצע הנחיה זו ברגעים של קושי (בעומס או מתח נפשי).

הנחיה זו מעמיקה בשיטת ההתמקדות, ומפגישה עם התחושה המורגשת (felt sense)

משך ההנחיה -6דקות