נביטה הפרח יכול לנבוט ולהציץ אל העולם

הנחיה 5 – איכות בהזמנה

מטרה: הגדלת האמפתיה הפנימית ותמיכה באהבה עצמית, תוך נקיטת פעולה למילוי הצרכים שלנו

תיאור ההנחיה:

נבדוק לאיזו איכות אני זקוק היום, או כיצד אני רוצה להיות עם עצמי היום, ונבדוק מהי הדרך המתאימה להביא את האיכות הזאת לעצמנולפעולות קטנות שכאלה יש הכוח לחולל שינויים גדולים בחיינו.

משך ההנחיה -7 דקות